Derfor bør VI-skyttere trene på kanting

Hver av de tre paraskyteklassene har sine særtrekk og utfordringer som må øves på. Blinde og svaksynte skyttere bør trene ekstra mye på å håndtere kanting.

For de uinvidde—"kanting" betyr at man lener (kanter) riflen over på høyre eller venstre side mens man skyter.

Utøveren på bildet lener (kanter) riflen litt mot høyre. (Foto: Axel Walø.)

Utøveren på bildet lener (kanter) riflen litt mot høyre. (Foto: Axel Walø.)

Sikter lavt – skyter høyt

Blinde og svaksynte skyttere (VI-skyttere) sikter ikke på selve blinken, men sikter i stedet på en LED-lampe montert på blinken. Les mer om hvordan VI-skyting fungerer her.

Den internasjonale paralympiske komitéen (IPC) har laget en regel som sier at LED-lampen må monteres 6 cm under midten av målskivene. Dette er for å sikre at utøverne ikke skal skyte i stykker LED-lampen ved et uhell. 

Det betyr at VI-skyttere egentlig sikter under målskiven. Utøverne "skyter seg inn" ved å justere riflene sine slik at skuddet likevel treffer midten av blinken.

Siktet på riflen er skrudd inn slik at utøveren treffer blinken selv om han egentlig sikter 6 cm lengre ned. (Illustrasjon av målskive: Wim Hager)

Siktet på riflen er skrudd inn slik at utøveren treffer blinken selv om han egentlig sikter 6 cm lengre ned. (Illustrasjon av målskive: Wim Hager)

Dette skjer når VI-skyttere kanter riflen

Når utøveren skyter høyere enn hun sikter, er det viktig at hun ikke lener riflen mer til høyre eller venstre etter å ha skutt seg inn. Gjør utøveren det, vil kulen fly på skrå til den ene eller andre siden, selv om hun fortsatt sikter like stødig på LED-lampen.

Utøveren lener riflen 10 grader til høyre. Selv om utøveren sikter på samme sted, lander skuddet ca. 1 cm til høyre på blinken.

Utøveren lener riflen 10 grader til høyre. Selv om utøveren sikter på samme sted, lander skuddet ca. 1 cm til høyre på blinken.

Tre grader kan koste et helt poeng

Det er vanskelig å regne ut hvor langt et skudd "flytter seg" når utøveren kanter riflen til høyre eller venstre. Det avhenger av alt fra utstyr til skytestilling.

Men hvis vi tenker oss at kulen alltid beveger seg i en rett linje, og at siktet alltid befinner seg rett foran LED-lampen på 10 meters avstand, vil vi komme fram til at skuddet flytte seg i overkant av 1 mm for hver grad utøveren kanter riflen.

Så hvis utøveren kanter riflen tre grader mot høyre, vil skuddet lande i overkant av 3 mm lengre til høyre på skiven. Det kan koste et helt poeng.

Hvis utøveren lener riflen tre grader mot høyre uten å merke det, vil hun få 9,7 poeng i stedet for 10,9.

Hvis utøveren lener riflen tre grader mot høyre uten å merke det, vil hun få 9,7 poeng i stedet for 10,9.

Ser ikke når de kanter riflen

Kanting er en utfordring også for seende utøvere som skyter lengre distanser. Riflen kan f.eks. lene seg mot en side mens man lader, når man setter riflen til skulderen, eller mens man sikter.

Kanting er likevel en ekstra utfordring for blinde og svaksynte fordi de ikke kan se om riflen er "i vater" eller ikke. Det er ikke lett å "kjenne" om riflen har flyttet på seg mens man venter på neste skudd, eller om man har satt riflen til skulderen i akkurat samme vinkel som sist.

Tren på å skru raskt

Det beste er selvfølgelig å finne en teknikk hvor man unngår kanting så mye som mulig. Selv de mest erfarne VI-skytterne i verden jobber fortsatt med å få dette til.

I mellomtiden kan VI-skyttere trene på å reagere raskt når ting begynner å gå galt. Hvis riflen begynner å kante til høyre eller venstre, vil grupperingen flytte seg i samme retning. VI-skyttere kan hente inn poeng ved ikke å vente for lenge med å justere siktet på nytt.